NE YAPIYORUZ

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 • Yaratıcı İletişim
  Akılda kalan, dikkat çeken fikirler üretiyor, insanlarla çok yönlü iletişim kuran etkin markalar yaratıyoruz.
   
 • B2B Pazarlama İletişimi
  Firmaların karar verme süreçlerini etkileyen, alışılmışın dışında
  yöntem ve stratejilerin kullanıldığı B2B çözümler tasarlıyoruz.
   
 • Dijital Pazarlama İletişimi
  Dijital pazarda markanın beklentilerini doğru yönetiyor,
  ölçülebilir ve somut sonuçlar ortaya çıkarıyoruz.

YARATICI İŞLER
 • Konsept Web Sitesi
  Bir web sitesinden daha fazlasını ortaya koyuyor, detaylarda hayat bulan
  sanatsal farklılıklar yaratıyoruz.
   
 • Dijital Yaratıcı Çözümler
  Güçlü fikirleri dijital medyaya bir bütün olarak dönüştürüyor, hedef kitleye
  yeni nesil çözümler ile dokunuyoruz.
   
 • Marka Hikayasi Oluşturma
  İnsanlarla markalar arasında ilişkiler tasarlıyor, duygular ve hikayeler yaratıyoruz.
GÖRSEL TASARIM
 • Logo Tasarımı
  Marka değerlerini ortaya çıkaran, duygusu güçlü 
  tasarımlar üretiyoruz.
   
 • Kurumsal Kimlik
  Markaya ait görsel dili ortak bir kimlikle tanımlayan işler tasarlıyoruz.
   
 • Görsel Yaratıcı Tasarım
  Görsel algıya bir bütün olarak yaklaşıyor, imaja dönük tasarımlar
  oluşturuyoruz.
   
 • Tanıtım Filmi Prodüksiyonu
  Yaratıcı bakış açısını yeni anlatım teknikleri ile bütünleştiren, 
  markayı ayrıştıran prodüksiyonlar gerçekleştiriyoruz.
ETKİNLİK YÖNETİMİ
 • Konsept Etkinlik Tasarımı
  Marka kültürü ve felsefesini detaylarla buluşturuyor, insanlarla ilişki kurabilen etkinlikler tasarlıyoruz.
   
 • Etkinlik Yönetimi
  Etkinlik süreçlerini, heyecan veren, harekete geçiren ve birebir etkiye dönüştüren, 
  çözümler ile yürütüyoruz.
MARKALAŞMA DESTEKLERİ
 • Dış Pazar Tanıtım Destekleri
  Markanın dış pazarda odaklandığı tanıtım süreçlerini devlet desteklerine göre tasarlıyor, hayata geçiriyoruz.
   
 • Sektörel Tanıtım Destekleri
  Markanın rekabetçi olabilmesi için dış pazarda referans oluşturan “sektör markası” yaratıyor,
  ürünün pazarlanması için güç katıyoruz.
   
 • B2B Matchmaking Projeleri
  Etkisini kaybetmiş global pazarlama yöntemleri yerine çok yönlü pazarlama modelleri geliştiriyoruz.